[svenska]Mer om Whoopsare i lokalpressen[/svenska][english]More to read about Whoops in local newspapers[/english]

[svenska]Leif har sammanstrålat med en hel bunt andra svenska trollkarlar hemma hos John Houdi i Östervåla. Det går att läsa om mötet i Upsala Nya Tidning.[/svenska][english]Leif attended a meeting for professional magicians  at John Houdi’s mansion in Östervåla. You can read about it (but only in swedish of course) in local paper ”Upsala Nya Tidning”.[/english]